Het werkt in de woning

Zorg Totaal is een personen alarmeringssysteem in huis voor een optimale veiligheid. Vanaf verschillende locaties in de woning zoals de slaapkamer, toilet en de badkamer kan ten alle tijde een noodoproep gedaan worden.

 

Het werkt ook buitenshuis

Zorg Totaal is standaard uitgerust met een mobiele GPS/GSM 3G module welke direct de locatie van de hulpbehoevende via GPS-Google Maps door kan geven tot 3 meter nauwkeurig.

 

Het werkt ook als inbraak- & brandbeveiliging

Zorg Totaal maakt het tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen inbrekers. Het is zeer eenvoudig om het systeem uit te breiden met inbraakdetectoren zoals infraroodmelders en magneetcontacten.

 

Aanwezigheid detectie:

Indien gewenst detecteert Zorg Totaal menselijke bewegingen in huis.
Als er bij bepaalde tijdsinstellingen geen beweging wordt waargenomen, geeft Zorg Totaal een melding naar een zorgmeldkamer en/of een persoonlijk contact. Deze dagelijkse controle maakt het mogelijk een hulpverlener te sturen zonder dat de hulpbehoevende hiervoor een noodoproep heeft gedaan.

 

De voordelen van een ZorgTotaal meldkamer

  • Direct contact, overal in huis
  • Activeren van een beschikbare hulpverlener in een handomdraai
  • Alle meldingen komen centraal binnen
  • Persoonlijke benadering
  • Inkijken op afstand (indien gewenst)

zorgtotaal

 


 

In de woning:
Zorg totaal is een Personen Alarmeringssysteem in huis voor een optimale veiligheid. Door eenvoudig een knop in te drukken (Pols/halszender) wordt er een duidelijke tweeweg full duplex spreek- en luistercommunicatie tot stand gebracht. Met losse Dect units kan vanaf verschillende locaties in de woning zoals de slaapkamer, toilet en de badkamer ten alle tijde een noodoproep worden gedaan, de hulpbehoevende kan dan direct vanaf deze locatie spreken met een hulpverlener.

Buiten de woning:
Zorg Totaal is standaard uitgerust met een mobiele GPS/ GSM 3G module welke met één druk op de knop, direct een spreek-luisterverbinding tot stand brengt naar een zorgmeldkamer of naar een persoonlijk direct contact, er is dan direct een spreek-luisterverbinding met een hulpverlener of eventueel een familielid. Zorg Totaal kan dan direct de locatie van de hulpbehoevende via GPS-Google Maps doorgeven zodat direct op 3 meter precies bekend is waar een hulpbehoevende zich bevindt en kan worden waargenomen vanwaar een oproep werd gedaan (hulp is dan direct onderweg).

Het systeem kan communiceren naar zorgmeldkamers en naar persoonlijke contacten. Zorg Totaal is standaard uitgerust met een analoge PSTN module, een GPS/GSM 3G module en een LAN Module.

Inbraak & brand beveiliging:
Zorg Totaal maakt het  tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen inbrekers, het is zeer eenvoudig het systeem uit te breiden met inbraak detectoren zoals Infraroodmelders en magneetcontacten, ook kunnen optische rookmelders en Koolmonoxide melders op het systeem worden aangesloten. De bediening is zeer eenvoudig en afgestemd op hulpbehoevende.
Alarmmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een P.A.C. (Particuliere Alarm Centrale).

Met Zorg Totaal staat een hulpbehoevende, IN en BUITEN de woning er nooit meer alleen voor!